Novac i dugovi

Nema se uvijek dovoljno novca za život. Dat ćemo Vam odgovore na važna pitanja o budžetu, uštedama i životu s dugovima. 

 

 

 

Možda ne možete vratiti svoje dugove. Uputama i savjetom pomažemo Vam da unatoč dugovima možete živjeti.  

Obrasci

Naći savjetnika/ savjetnicu (u kantonu Aargau)

Više informacija

Savjeti za pravilan odnos prema novcu