Novac i dugovi

Nema se uvijek dovoljno novca za život. Dat ćemo Vam odgovore na važna pitanja o budžetu, uštedama i životu s dugovima. 

 

 

Ako ne platite svoje račune na vrijeme, doći će do utjerivanja duga. Ako ni nakon naredbe za plaćanje ne platite dug, može doći do ovrhe na plaću ili imovinu.   

 

 

Obrasci

Naći savjetnika/ savjetnicu (u kantonu Aargau)

Više informacija

Vrste dugovanja i moguće posljedice neplaćanja računa