Posao

Informirat ćemo Vas o svim važnim pitanjima vezanim uz posao  u Švicarskoj. 

Ako se prema Vama loše postupalo ili ste isklljučivani zbog svoga spola, nacionalnosti, podrijetla, vjeroispovijesti, boje kože, invalidnosti ili drugih osobina, govori se o diskriminaciji. Protov toga možete se braniti.

 

Obrasci

Naći savjetnika/ savjetnicu (u kantonu Aargau)

Više informacija